Contactpersonen   l   Accomodatie   l   Speeltijden   l   Training   l   Spelregels   l   Lidmaatschap   l   Geschiedenis
Contactpersonen

Bestuur:

Voorzitter Joyce Boerkoel
Secretaris Inge Heller secretaris@bcao.nl
Penningmeester Gerdie Kienhorst penningmeester@bcao.nl
Bestuurslid Tom Oud

 

Redactie:

Gerdie Kienhorst redactie@bcao.nl

 

Website:

... webmaster@bcao.nl

 

Accommodatie

We spelen in de sporthal van Annen:

Burgemeester Lambershal
Kruisakkers 40, Annen, Telefoon 0592-271217

 

Speeltijden

De vrijdagavond is de avond voor vrij spelen. Je kunt dan in ongedwongen sfeer een leuke partij spelen met andere clubgenoten. Introducés zijn welkom en er zijn ook ‘leenrackets’ beschikbaar.

 

De speeltijden op deze vrijdagavond zijn:
19.30 tot 21.30 uur
(Je kunt op ieder moment binnenkomen)
 

Training

De training (voor gevorderden) vindt in principe plaats op de woensdagavond waarbij de club drie banen huurt. Momenteel is er geen training beschikbaar en wordt ook op de woensdagavond vrij gespeeld. Clubleden die willen deelnemen aan de training, indien beschikbaar, betalen een bijdrage van €35,- (per seizoen). Bij voldoende belangstelling zal de training weer worden opgepakt.

De trainingstijden op de woensdagavond zijn:
18.45 tot 20.00 uur

 

Op vrijdag is er momenteel geen vaste training, waar in het verleden wel bij een voldoende aantal mensen beginnerstraining werd gegeven. Voor nieuwe leden die enige begeleiding willen, stellen ervaren spelers zich beschikbaar voor incidentele training.

 

Spelregels

Download hier een beknopt overzicht (PDF) van de spelregels van het Badminton:

Spelregels

 

Lidmaatschap

Aanmelding als lid van BCAO kan vanaf de leeftijd van 16 jaar via het secretariaat (Download hier het Aanmeldingsformulier), of vraag een bestuurslid op de vrijdagavond.
Jeugd onder de 16 jaar wordt doorverwezen naar Badmintonvereniging Toledo in Zuidlaren. Wil een groepje jongeren vanaf ca. 14 jr. aan de slag, dan is dat in overleg mogelijk.
Bij het lid worden in de loop van het seizoen voor 1 januari is de volledige contributie verschuldigd. Bij het lid worden na 1 januari wordt de contributie berekend naar rato van het aantal resterende maanden.
Wie lid is bij een andere badmintonvereniging, kan tegen gereduceerde contributie (zie 2e lidmaatschap) lid worden van BCAO.

De contributie bedraagt:

 

Lidmaatschap:
2e lidmaatschap:
Gevorderdentraining (woensdag, momenteel niet beschikbaar):
Recreantentraining (vrijdag, wordt momenteel niet gegeven):
€ 90,-
€ 60,-
€ 35,-
€ 10,-

 

Opzegging van het lidmaatschap dient plaats te vinden voor 1 september van het nieuwe seizoen, schriftelijk of per email bij de secretaris. Bij opzegging na 1 september is de contributie voor het hele seizoen verschuldigd.

 

Voor niet-leden ouder dan 16 jaar bieden wij de mogelijkheid om een paar keer mee te spelen op basis van een knipkaart voor 5x spelen. De ideale optie voor badmintonners die te weinig komen om lid te worden, maar die toch een paar keer per jaar een partijtje willen slaan.
De knipkaart voor 5x spelen kost € 25,-.
Per persoon geldt in principe een maximum van twee knipkaarten per seizoen. Als je nog vaker wilt badmintonnen dan wordt het toch tijd om lid te worden van de vereniging. De knipkaart is echter niet strikt persoonlijk, je zou ook eens met een groepje van 5 personen een avondje kunnen komen spelen en dan samen 1 knipkaart nemen.
Voor overige vragen over het lidmaatschap kunt u bij het secretariaat terecht of een van de bestuursleden op de vrijdagavond.

Geschiedenis

Naar aanleiding van een oproep in het Mededelingenblad voor de Gemeente Anloo, werd er op 29 november 1977 een oriënterende bijeenkomst gehouden. Zo'n 40 in badminton geïnteresseerde mensen kwamen op deze bijeenkomst. Uit deze mensen werd het voorlopige bestuur gekozen. Dit voorlopige bestuur plande de oprichtingsvergadering op:

14 december 1977

Per die datum staat de BCAO ook ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Meppel onder nummer V 046761. Op 7 januari 1981 werd de akte, waarin de Statuten van de BCAO zijn opgenomen, ondertekend bij de notaris. De eerste speeltijd die de vereniging in de Sporthal toegewezen kreeg was op de zaterdag eenmaal per twee weken van 14.00 tot 17.00 uur. Zaterdag 24 december 1977 was onze eerste speeldatum. Vanaf het begin werd er door de gevorderde leden aan de beginners training gegeven. In 1980 werd onze eerste trainer aangetrokken. Sinds het tweede seizoen zijn de vrijdagavond en de zondagavond onze vrije speelavonden. Zaterdags of zondags wordt er in districts- en bondsverband competitie gespeeld.

De afgelopen jaren is het ledenaantal flink terug gelopen en sinds 2011 is de BCAO uitsluitend een recreatieve vereniging voor spelers ouder dan 16 jaar en niet meer aangesloten bij de badmintonbond. Ook is de zondagavond als speelavond komen te vervallen.

Momenteel telt onze vereniging ongeveer 30 leden.